Det handler om mennesker

Vores værdier danner grundlag for alt, hvad vi foretager os hos Tørring UddannelsesCenter. ”når man glæder sig til hver eneste dag…” Denne huskesætning er en vigtig målsætning og pejlemærke for alle hos Tørring UddannelsesCenter. Vi vil gerne, at vores medarbejdere hver dag glæder sig til at komme på arbejde, men endnu vigtigere for os er det, at alle vores kursister glæder sig til at møde hos os hver dag.

KVALITET
Vi arbejder konstant på at højne vores faglighed, så vi kan yde den professionalisme, der kræves. Vores styrke er vores store tværfaglighed. Vi sætter en ære i at tilbyde en skræddersyet løsning med den højest mulige kvalitet.

RESPEKT
Hos os er respekten i højsædet. Dette praktiseres i dagligdagen i såvel handling som tale og kommer til udtryk i rummelighed og fællesskabsfølelse.

FLEKSIBILITET

Vi er kendte for fleksibilitet. Fleksibiliteten skabes ved, at vi konstant tilpasser os markedet og ved, at vi arbejder med en høj grad af ”frihed under ansvar”.

TROVÆRDIGHED
For os er troværdighed et nøgleord. Det er vigtigt for os at holde vores aftaler. På denne måde skaber vi et samarbejde baseret på tillid og ansvarlighed.

GLÆDE OG GLØD
Fundamentet for vores eksistens er glæde og glød blandt medarbejderne. I en branche, hvor vi skal skabe resultater blandt mennesker, er det vigtigt, at vi altid har fokus på trivsel, arbejdsglæde, nærvær, engagement og humor.